Masha Diatchenko, violino, Viviana Velardi, pianoforte